Phật Quán Thế Âm-074

Tên sản phẩm: Phật Quán Thế Âm-074
Danh mục: Tranh ép gỗ đổ bóng, Tranh Phật Quán Thế Âm
Giá:

700.000 VNĐ

Mã sản phẩm: 074
Kích thước: 50*75 cm
Trạng thái: Đặt hàng
Hãng sản xuất:

*Kích thước & Giá sản phẩm Laminater gỗ đổ bóng

20×30 = 150.000đ
25×35 = 200.000đ
30×40 = 350.000đ
40×60 = 500.000đ
50×75 = 650.000đ[ván 9 ly]
50×75 = 700.000đ[ván 12 ly]
60×90 = 800.000đ[ ván 9 ly]
60×90 = 900.000đ[ ván 12 ly]

Đặt hàng từ 3 đến 5 ngày

Tag:

Gửi thảo luận