Tranh Sơn Mài

KT:120*140 bộ ghép3 bức cm

5,500,000