Tranh Gốm Sứ

KT:42*90 x 4 bức cm

3.290.000

KT:65*90 cm

1,990.000

KT:40*90=4 tấm cm

1.990.000