Tranh Gốm Sứ

KT:40*90=4 cm

2.000.000

KT:42*90 x 4 bức cm

3.290.000