KT:100*200 ghép 4 tấm cm

5,500,000

KT:50*63 x 3 tấm cm

2,400,000