KT:48*108 x 4 bức cm

4.800.000

KT:140*120 ghép 3 tấm cm

5,500,000