Tranh dân gian Đông Hồ

KT:46*114 x 4 bức cm

2.800.000