Tranh Sơn Mài

KT:80*160 Ghép 4 tấm cm

3.800.000

KT:100*200 ghép 4 tấm cm

5,900,000

KT:48*108 x 4 bức cm

4.800.000

KT:30x60 x 4 bức cm

2.200.000