Phật Địa Tạng Bồ Tát-187

Tên sản phẩm: Phật Địa Tạng Bồ Tát-187
Danh mục: Tranh ép gỗ ép foam, Tranh Phật Địa Tạng bồ Tát
Giá:

900.000 VNĐ

Mã sản phẩm: 187
Kích thước: 60*90 cm
Trạng thái: Đặt hàng
Hãng sản xuất:

*Kích thước & Giá sản phẩm  Laminater gỗ đổ bóng

20×30 = 150.000đ
25×35 = 200.000đ
30×40 = 350.000đ
40×60 = 500.000đ
50×75 = 650.000đ[ván 9 ly]
50×75 = 700.000đ[ván 12 ly]
60×90 = 800.000đ[ ván 9 ly]
60×90 = 900.000đ[ ván 12 ly]

Đặt hàng từ 3 đến 5 ngày

Tag:

Gửi thảo luận