Tranh sơn mài Hiện Đại

KT:62*62*3 bức cm

1.500.000

KT:52*68*3 bức cm

1.500.000

KT:38*68 * 2 bức cm

990.000

KT:40*60 x 3 bức cm

1.650.000

KT:40*60 x 4 bức cm

2.200.000